מה זה הגשת תצהיר יבואן?

מה זה הגשת תצהיר יבואן

בין המושגים השונים עמם יבואנים נדרשים לעסוק, ניתן גם למצו א את תצהיר היבואן (ידוע גם בשמו טופס מכס 138).

בטופס תצהיר היבואן צריך האדם או הגורם המבקש לייבא את מרכולתו ארצה, לתאר את אופי היחסים העסקיים אותם הוא מקיים אל מול ספק המוצרים.

בלינק שלהלן תועברו לטופס מקוון של רשות המיסים ובו תידרשו למלא את פרטי היבואן, נתוני הספק, אופי הקשרים העסקיים, מסמכים נלווים במידת הצורך, מילוי הצהרה מטעם מגיש הבקשה ולבסוף חתימת סוכן.

להלן נסביר בהרחבה אודות התהליך הנדרש להגשת תצהיר היבואן.

מטרת תצהיר היבואן

הנמען עבור הצהרת היבואן הינו מכס ישראל, ומטרתו היא להבין את ערכו של הטובין ומשם לחשב באופן מדויק את מיסי הייבוא.

במסגרתה של הצהרה זו, היבואן מספק את המידע המקיף הנדרש על-בסיסה של פקודת המכס. בין היתר, מכס ישראל מבקש לקחת בחשבון רכיבים נוספים המשפיעים על העסקה בין היבואן לספק לרבות: תמלוגים, יחסים מיוחדים (ע"פ המוגדר בחוק), הנחות וכיוצא בזאת.

תצהיר יבואן נפרד עבור כל ספק

חשוב לומר כי במידה ואתם עורכים התקשרות עסקית אל מול מספר ספקים שונים, הרי שבהתאמה יהיה עליכם לערוך ולהגיש תצהירי יבואן נפרדים.

הקדימו לעשות זאת בטרם תהליך הייבוא הלכה למעשה, שכן הגשתו של הטופס המקוון, תתקבל עם החתימה האלקטרונית במערכותיו של מכס ישראל. כך תצהיר היבואן יהא תקף עבור המטענים והסחורות שיגיעו מטעמו של הספק.

סוגי הצהרת יבואן

ישנם שני סוגים שונים של תצהירים:

  • תצהיר יבואן תקופתי – זהו גם התצהיר בו נתרכז במדריך זה, והוא מתייחס לכל ספק וספק. מטרת התצהיר היא לאפשר ליבואן לספק מידע על התקשורת שהוא מקיים עם הספק ממנו הוא רוכש את מרכולתו.
  • תצהיר יבואן להצהרת יבוא ספציפית – תצהיר הנדרש לרוב ביבוא אישי כיוון שמדובר במשלוח מטען אחד בלבד.

תיאור שלבי מילוי הגשת התצהיר

בשלב הראשון יהא עליכם למלא את פרטיכם ואת פרטי הספק.

פרטי היבואן כוללים את מספרה של הישות וכן את שמו של היבואן. שימו לב כי ישנה אפשרות לבחון אם הספק כבר רשום במאגריו של המכס, ובכך לקצר במעט את התהליכים הנדרשים.

פרטי הספק כוללים את שמו, מדינתו, היישוב בו שוכן הספק לרבות פרטי כתובת מלאים, מספר טלפון, מיקוד וכן פרטים משלימים אפשריים דוגמת כתובת דוא"ל וכתובת אתר אינטרנט.

לאחר מכן תועברו לשאלות 'כן ולא' הבוחנות את היחסים המתקיימים בין היבואן לבין הספק. ענו בשקיפות על כל שאלה ושאלה, ובמידה ואינכם בטוחים, המתינו, ערכו בדיקות מקדימות וענו רק כאשר תוכלו לשקף נאמנה את יחסיכם עם הספק.

בסיומו של התהליך, נדרש היבואן להגשת הצהרה וחתימה אלקטרונית.

מאמר זה נכתב על-ידי צוות Active Forwarding

תוכן עניינים

דילוג לתוכן